loader-logo

Om oss

Investigation Lab handler om å praktisere sivil etterforskning eller mer nøyaktig etterforskning som en sivil praksis. Vi vil være en plattform for å tenke på etterforskningsarbeidet som foregår i Norge, og rundt i verden, drevet av journalister, kunstnere, sosiale bevegelser, forskere og nysgjerrige individer. Denne plattformen er et forsøk på å reflektere over de forskjellige dynamikkene som er iverksatt i en voksende bevegelse for ‘å finne ut av ting’.

Denne bevegelsen er dels teknologisk innovasjon og oppsiktsvekkende kreativitet (ja, #OSINT er en del av det store bildet), dels tradisjonell «vaktbikkjefunksjonen» av muckraker-journalistikk og aktivist forskning med en stor del av transnasjonalt samarbeid.

Mye av det som skjer nå nytt, men hele ideen om å bruke bevis for å forme holdninger og skape endringer er veldig, veldig gammel. Men det er ikke veldig mye kritisk tenkning rundt etterforskning som praktisert av, vel, alle de ovennevnte.

Investigation Lab handler like mye om etterforskning som det handler om å gjøre etterforskning. Dette er et forsøk på å kaste et kritisk lys på praksis – ikke minst i Norge, der vi holder til – ved å sette søkelyset på historier og verktøy.

Har du noen innspill, ideer eller fortellinger du vil dele?

Send oss gjerne melding her: info@investigationlab.org

img

Robin Taylor

robin@investigationlab.org

Twitter
img

J. B. E. Zorg

Generally villainous

Bio