loader-logo

Kart & åpne kilder

Kart er kanskje det vanligste og viktigste verktøyet for en åpent kilde etterforsker. Grunnen til dette er fleksibilitet og effektiviteten av å bruke kart for å samle og visualisere informasjon/bevis. Kart var min introduksjon til OSINT. Tibet Research Project var mitt første prosjekt som handlet om bruk av Google Earth for geolokalisering av fenglser i Tibet. Noe av det mest fascinerende med å bruke kart er at det finnes hundrevis av verktøyer, databaser, metoder – og enda bedre, opplæringsvideoer – for å hjelpe deg med å forbedre dine etterforskings ferdigheter. Du kan bruke kart til å lage databaser, crowdsource informasjon, overvåke forurensning i rundt om i verden…mulighetene for å utvikle ferdighetene dine med kart er (nesten) ubegrenset. I løpet av de neste månedene vil Investigation Lab fremheve noen av de mest kreative og viktige måtene etterforskere har brukt kart til å dokumentere og fortelle historier.

Images from ‘Troubled Waters: Documenting Pollution of Iraq’s Shatt Al-Arab River’ by Wim Zwijnenburg for Bellingcathttps://www.bellingcat.com/news/mena/2020/11/10/troubled-waters-documenting-pollution-of-iraqs-shatt-al-arab-river/

Kart hjelper leseren og forskeren/etterforskeren med å vise sammenhenger mellom ulike datapunkter. Using Maps to See Beyond the Obvious av Allison Killing har hjulpet meg forstå noe av det grunnleggende i å lage datasett og utforske ulike verktøy som alle kan enkelt begynner med.