loader-logo

Bruke av AI til geolokalisering

Mye har blitt gjort om at kunstig intelligens (AI) brukes til å spre desinformasjon. Den siste trusselen mot etterforskning med åpen kilde etterforskning er AI-skapte kart og satellittbilder. Det er imidlertidlig gjort lite med tanke på å bruke AI til etterforskning, i det minste på et nivå som er tilgjengelig for alle. Men nylig ble det publisert et verktøy for å automatisere praksisen med å geolokalisere (eller prøve i alle fall).

For et par måneder siden videresendte noen denne nettsiden til meg kalt Geolocation Estimation. Geolokalisering, for de som ikke er kjent, er praksisen med å identifisere plasseringen der et bilde eller en video ble tatt. Jeg har tidligere skrevet en guide om geolokalisering, se her. Geolocation Estimation trente programmet sitt ved å bruke rundt fem millioner geomerkede bilder som er/var offentlig tilgjengelige på Flickr. Maskinen bruker en hierarkisk modell og sceneklassifisering for å estimere om den er inne eller ute, i naturen eller bymiljøet, og prøver sitt beste for å finne hvor et bilde ble tatt.


From the author’s publication showcasing the hierarchical model and scene classification

Selv om maskinen langt fra er perfekt, er det en tilnærming til geolokalisering som det egentlig ikke gjort no særlig med. Om verktøyet var ment å hjelpe med etterforskere eller ikke, kan det uansett kan det i sin nåværende tilstand fortsatt være nyttig. Test den ut med dine egne bilder.

Geolocation Estimation

Min geolokaliserings artikkel

Previous Article

Next Article