loader-logo

Feminisme, maktforhold og OSINT

Kanskje fra et reduksjonistisk perspektiv ville civil etterrforskning ikke anses som noe nytt. Det er en cocktail av verktøy, metoder og disipliner, som har eksistert en god stund og som brukes av grav journalisten, den akademiske kriminologen eller aktivist kunstneren. Likevel, sett helhetlig, er civil etterforskning banebrytende, radikale og kanskje bare tatt første steg. Temaet for civil etterforskning vil alltid fokusere på maktmisbruk fra statlige enheter, selskaper og menneskene som driver dem. En av de viktigste og mest radikale aspektene ved civil etterforksning har vært evnen til å samarbeide, dele og omsorg – det er delvis grunnen til at civil etterforskning har vært, til en viss grad, vellykket i å holde makthaverne til ansvar.

Sophie Dyer og Gabriela Ivens artikkel ‘What would a feminist open source investigation look like?’ utforsker civil etterforskning gjennom perspektivet til interseksjonell feminisme. De skriver om samarbeid, åpenhet i metodikk, omsorg og etikk i et forsøk på å vise frem hvordan «interseksjonell feministisk tankegang og aktivisme kan hjelpe åpen kildekode-etterforskere med å gjenskape måter å jobbe på». I tillegg til en viktig og tankevekkende artikkel, inkluderte forfatterne rikelig med ressurser, guider og protokoller for videre lesning og inspirasjon.

Du finner artikkelen deres her (gratis å lese selvfølgelig).

Feminist Open Source Website