loader-logo

Bias i åpen kilde etterforskning

Bias i forskning, journalistikk, etterforskning betyr flere ting. Når vi gjør forsker ved bruk av åpen kilde-teknikker, blir vi ofte utsatt for spesifikke typer bias. Etterforskere og journalister bruker ofte spesifikke verktøy, metoder og språk som bidrar til å danne våre undersøkelser og typen informasjon og/eller bevis vi samhandler med.

Generelt kan vi dele dette inn i kognitive og tekniske bias. Førstnevnte gjelder etterforskernes tilnærming eller deres metodikk. For eksempel, hvilket språk eller nøkkelord bruker de for å finne dataene sine. Sistnevnte refererer til verktøyene som brukes. For eksempel bør etterforskere være klar over at ingen søkemotor er nøytral. Hver har sin egen spesifikke kode og algoritme som kan gi andre resultater enn andre.

Mer om dette finnes i Guide To Conducting Effective Online Inquiries (Part One) av Citizen Evidence