Ocelli Project: gjennomsiktige metodikk i etterforskning